Vang Håndball

Cuper og turneringer

Cuper og turneringer

Informasjon/regler rundt det å delta på Cuper/turneringer:

 1. Vang Håndball dekker påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer pr. sesong pr. lag (er det flere enn 1 lag, så ganger man opp, 2 lag = 4 påmeldinger, osv.).
  • Deltakerkort (både spillere og trenere), og evt. annet må dekkes av lagene selv.
  • PS: Håndballforbundet har oversikt over mye turneringer både innenlands og utenlands. Se linker nederst på denne siden.
    
 2. Laget får klubbstøtte til overnatting (pr. turnering) for lagledere med totalt inntil kr. 2.500,-  pr. lag (mot gyldig kvitteringer - hotell eller f.eks. deltakerkort m/overnatting, osv.).
  - Dersom samme trenere er lagledere på både 1. og 2. (og 3. lag, osv.), så er det ikke noe ekstra utbetaling for det, er personrelatert støtte.
  - Er det forskjellige personer på hvert lag, så dekkes da riktig beløp pr. lag når kvitteringer mottas i etterkant.
  PS: Beløpet til utbetaling må fordeles individuelt mellom laglederne. Dette kan skrives ned og sendes til kasserer før utbetaling (med kontonummer til hver person),
  eller at en trener/lagleder sender over kvitteringene, tar imot beløpet og fordeler videre. 
  Det gis altså kun støtte på bakgrunn av tilsendte kvitteringer, og totalsummen som blir dekket er 2500,- pr. lag pr. turnering. Se også TIPS, lenger ned.

  Dersom lagledere overnatter på skole samen med laget dekker som regel et vanlig deltakerkort dette. Husk å bestille dette, samtidig som lagets medlemsliste sendes til arrangør (glemmes ofte :-)  Send deretter melding til faktura@vanghl.no og be om beløpet overført til lagskontoen, eller direkte til riktige personer/kontonummer.
  Ved overnatting på hotell, brukes reglene (pkt. 2), hvor det overføres direkte til lagleder ved tilsendt kvittering (og oppgitt kontonummer).

  TIPS: Dersom det er store overnattingskostnader (over 2500), kan det være lurt å fordele alt dette inn i den egenandelen som spillerne skal betale inn (for deltakerkort, m.m.). Det er mest riktig at "laget" er med å dekke treneres kostnader, så kan man heller sette inn igjen det klubben dekker for overnatting, tilbake på lagskontoen i ettertid.
   
 3. Klubben dekker i tillegg kilometer-godtgjørelse til turneringer/cuper for 2 trenere (pr. lag) på inntil 200 km. (etter statens satser). Reiseregning må sendes, og inneholde tur-retur (til riktig sted) og avstanden i kilometer, samt et kontonummer. 
   
 4. Ved ønske om felles transport er dette i utgangspunktet noe laget selv bestemmer, bestiller og betaler. Når mange lag reiser (f.eks. felles klubbturneringer), så vil Styret ta en beslutning om å støtte reisen. Det er også lov å søke om støtte til Styret til helt spesielle reiser, men det er ikke budsjettert med at klubben skal dekke slike utgifter.
   

For flere spørsmål, kontakt Sportslig leder og/eller Kasserer.Cuper og turneringer - Norge
Cuper og turneringer - utenlands

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift