Vang Håndball

Cuper og turneringer

Cuper og turneringer

Informasjon/regler rundt det å delta på Cuper/turneringer:

 1. Vang Håndball dekker påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer pr. sesong pr. lag (er det flere enn 1 lag, så ganger man opp, 2 lag = 4 påmeldinger, osv.).
  • Deltakerkort og annet må dekkes av lagene selv.
  • PS: Håndballforbundet har oversikt over mye turneringer både innenlands og utenlands. Se linker nederst på denne siden.
    
 2. Laget får klubbstøtte til overnatting til lagledere med inntil kr. 2.500,- (mot kvittering).
  Det er da ikke pr. person, men pr. lag som vil si:
  - Dersom samme trenere er lagledere på både 1. og 2. (og 3. lag, osv.), så er det ikke noe ekstra utbetaling for det.
  - Er det forskjellige personer på hvert lag, så dekkes da riktig beløp pr. lag når kvitteringer mottas. Det må deles beløp individuelt mellom laglederne.

  Dersom det er overnatting på skole samen med laget dekker som regel et vanlig deltakerkort overnattingen. Husk å bestille dette, samtidig som lagets medlemsliste sendes til arrangør (glemmes ofte :-)  Send deretter melding til faktura@vanghl.no og be om beløpet overført til lagskontoen, eller direkte til riktige personer/kontonummer.
  Ved overnatting på hotell, brukes reglene over, hvor det overføres direkte til lagleder ved tilsendt kvittering (og oppgitt kontonummer).

  Tips: Dersom det er store overnattingskostnader, kan det være lurt å fordele dette inn i egenandelen som spillerne skal betale inn (for deltakerkort, m.m.).
  Det er mest riktig at "laget" er med å dekke treneres kostnader, så kan man heller sette inn igjen klubb-støtten til overnatting, tilbake på lagskontoen.
   
 3. Klubben dekker kilometer-godtgjørelse til turneringer/cuper for 2 trenere (pr. lag) på inntil 200 km. (etter statens satser). Reiseregning må sendes, og inneholde tur-retur (til riktig sted) og avstanden i kilometer, samt et kontonummer.
   
 4. Ved ønske om felles transport er dette i utgangspunktet noe laget selv bestemmer, bestiller og betaler. Når mange lag reiser (f.eks. felles klubbturneringer), så vil Styret ta en beslutning om å støtte reisen. Det er også lov å søke om støtte til Styret til helt spesielle reiser, men det er ikke budsjettert med at klubben skal dekke slike utgifter.
   

For flere spørsmål, kontakt Sportslig leder og/eller Kasserer.Cuper og turneringer - Norge
Cuper og turneringer - utenlands

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift