Vang Håndball

Kontingent

Kontingent

Medlems- og treningskontingent i Vang Håndball!
Prisene er pr. år og kr. 300,- av summen nedenfor er medlemskontingent (denne inngår i sin helhet i høst-terminen).

Lag/gruppe   2018/19 Tillegg Kommentar
Lekeparti 5-6 år 750,-    
Isbjørnserien - 7/9 år 1500,-    
Aktivitetsserien - 10/11 år 2000,-    
Regionsserien - 12 år 2500,-    
Regionsserien - 13/14 år 3000,-    
Regionsserien - 15/16 år 3250,-   (se tillegg lengst ned)
Senior 3800,-   (har ingen senior-lag pr. d.d.)
J16 - sesongen 2018/19   1500,- Tillegg for utgifter til ekstern trener.

Det blir sendt ut giro 2 ganger pr. sesong til alle medlemmer på alle lag, bortsett fra til lekepartiet. Beløpene deles da opp i 2 terminer, en for høsten og en for våren. Lekepartiet får en giro ca. midt i sesongen (januar).

Kontingenten i tabellen over består også av en medlemskontingent på kr. 300,- (som i sin helhet blir betalt i høst-terminen). Resten av beløpet er treningsavgift. 

Ved utmelding av klubben gjelder følgende regler:
- Utmelding før 31.desember så innvilges full reduksjon av treningskontingenten for vår-terminen. Det gis ikke reduksjon på medlemskontingenten da den betales i sin helhet gjennom høst-terminen.  Utmelding etter 31. desember gis det ingen reduksjon, dvs. at det må betales fullt medlemskap for hele sesongen.

Skader og fravær:
- Ved langvarig skade gis det reduksjon i treningsavgiften. Dette må avtales med trener/lagleder og sportslig leder.
- Andre mindre treningsfravær/pauser, gir ikke grunnlag for reduksjon. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift